Diagnostiek en behandeling van motorische problemen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

“Spelenderwijs leren”

In Mei is het programma Goed Bezig! in Tiel van start gegaan.

Het programma is gericht op kinderen van 8 tot 12 jaar met overgewicht. Het is een multidisciplinair programma, waarbij de kinderen een jaar lang begeleid worden, wat als voordeel heeft dat de terugval kleiner is.

Er wordt veel aandacht besteed aan beweeg- en eetgedrag. Ook de ouders worden nauw bij het programma betrokken (onder andere door ouderbijeenkomsten). Tenslotte hebben de ouders een belangrijke rol in het stimuleren van een gezonde leefstijl.

De kosten van het programma worden voor een groot deel vergoed door de gemeente Tiel.

Goed Bezig! wordt verzorgd door Angelique Becks (diëtist), Anna-Marie van Garderen (kinderfysiotherapeut), Emmy Bucher (orthopedagoog) en Sport- en Gezondheidscentrum Body Dynamics. 

Meer informatie is te verkrijgen via